Imprimir esta página

Conferencia: SigArq: una aplicació online de SIG a la recerca arqueològica. L'exemple de Santa Margarida de Martorell.

En el marc dels treballs de difusió de les disciplines històriques, el Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona organitza un nou curs científic i tècnic. Els conferenciants Alfred Mauri i Pablo del Fresno (CEM, Centre d'Estudis de Martorell) exposaran l'exemple de Santa Margarida de Martorell (UB i UAB). Accedir al link de la notícia amb el programa complert.